13.06.2019

Attīstošas nodarbības

 • Bērnu centrs domāts gan latviešu gan krievu bērniem, būs pievērstā uzmanība latviešu valodas apgūšanai.
 • Piedāvā organizētas rotaļnodarbības atbilstoši bērna vecumam. Ar bērniem darbojas pedagogi ar pieredzi.
 • Šo pakalpojumu varēs izmantot jebkurš pirmsskolas bērns, vecāki varēs pieteikt bērnu noteiktajam nodarbības veidam.
 • Tiks piedāvātas šādas brīvā laika pavadīšanas iespējas:
  • Izglītojošas un attīstošas rotaļas,
  • dažādas galda spēles,
  • burtu mīklas,
  • didaktiskās rotaļas,
  • kustību un lomu rotaļas
  • grāmatu lasīšana,
  • rokdarbi,
  • lego klucīšu spēles.
  • Spēles komunikācijas prasmju attīstīšana.
  • Nodarbības bērniem kopa ar vecākiem.

Konsultācijas vecākiem, par interesējošām, vai pēc nepieciešamības logopēds, vai kāds cits speciālists.

Pieteikt bērnu var iepriekš sazinoties pa tel. 26356925 vai e-pastu bernibassala@inbox.lv

Radošas un attīstošas nodarbības no pašiem mazākajiem līdz skolas vecuma bērniem