13.06.2019

Pieskatīšanas pakalpojumi

Bērnu pieskatīšanas un attīstības centrs “Bērnības sala” sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumus bērniem pirmsskolas vecumā, līdz 4 stundām diena bez ēdināšanas (īslaicīga pieskatīšana).  Īslaicīgā bērnu pieskatīšana – katru darba dienas un brīvdienas. Bērnus varēs atstāt jebkurā laikā kaut vai uz vienu stundu. Pakalpojums pieejams pēc iepriekšēja pieraksta

 • Centrs domāts gan latviešu gan krievu bērniem, būs pievērstā uzmanība latviešu valodas apgūšanai.
 • Piedāvā organizētas rotaļnodarbības atbilstoši bērna vecumam. Ar bērniem darbojas pedagogi ar pieredzi.
 • Šo pakalpojumu varēs izmantot jebkurš pirmsskolas bērns, vecāki varēs pieteikt bērnu noteiktajam nodarbības veidam.
 • Tiks piedāvātas šādas brīvā laika pavadīšanas iespējas:
  • Izglītojošas un attīstošas rotaļas,
  • dažādas galda spēles,
  • burtu mīklas,
  • didaktiskās rotaļas,
  • kustību un lomu rotaļas
  • grāmatu lasīšana,
  • rokdarbi,
  • lego klucīšu spēles.
  • Spēles komunikācijas prasmju attīstīšana.
  • Nodarbības bērniem kopa ar vecākiem.

Konsultācijas vecākiem, par interesējošām, vai pēc nepieciešamības logopēds, vai kāds cits speciālists.

Pieteikt bērnu var jebkurā laikā, gan darbadienās, gan brīvdienas
iepriekš sazinoties pa tel. 26356925 vai e-pastu bernibassala@inbox.lv

Radošas un attīstošas nodarbības no pašiem mazākajiem līdz skolas vecuma bērniem